korfbalvereniging KZ Danaïden Leiden
Welkom bij Korfbalvereniging KZ Danaïden Leiden
Bericht van het bestuur
01-apr-2020 (Verslagen)  
Beste allemaal,

Na het bericht van vorige week dat er dit seizoen niet meer wordt gekorfbald, hebben wij van enkele leden de vraag gekregen wat dit betekent voor de contributies. Het korte antwoord is: voorlopig niets. Hieronder leggen wij dat uit.

De algemene ledenvergadering stelt de contributies vast op voorstel van het bestuur. Bij het maken van dit voorstel kijkt het bestuur naar alle verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende seizoen. Van corona had niemand nog gehoord toen de begroting en de contributies voor het nu lopende seizoen werden vastgesteld.

Als we kijken naar de uitgavenkant, geldt dat de meeste kosten voor dit seizoen al zijn gemaakt of gewoon doorlopen, bijvoorbeeld de kosten van het huren van velden en zalen en de afdracht aan de bond. Weliswaar denken gemeenten en het KNKV na over de vraag of aan de verenigingen een vorm van compensatie geboden kan worden, maar daar is nog niets concreets over bekend. Kijken we naar de inkomstenkant, dan vallen op dit moment de inkomsten uit de kantineomzet helemaal weg.
Omdat de meeste uitgaven voor dit seizoen al zijn gemaakt of doorlopen, terwijl de inkomsten uit de kantine wegvallen, kan de vereniging het zich simpelweg financieel niet veroorloven om geen contributies meer te innen of die te verlagen. Wij hopen op ieders begrip hiervoor.

Mocht het zo zijn dat er vanuit de gemeente, het KNKV of een andere organisatie een compensatie komt, in welke vorm dan ook, dan zullen we natuurlijk bekijken of er alsnog ruimte ontstaat om de contributies gedeeltelijk te compenseren. De kans dat dat dit gaat lukken, is echter niet groot.

Wij begrijpen heel goed dat dit een vervelende en misschien ook zakelijke boodschap is, maar als bestuur moeten wij doen wat in het belang van de vereniging is. Wij zien op dit moment geen alternatief. Misschien is het goed er nog eens op te wijzen dat wie een minimuminkomen heeft soms een beroep kan doen op het jeugdsportfonds en/of de gemeente. Wie aantoonbaar in de problemen komt door de contributies voor de laatste maanden van dit seizoen te betalen en dat niet op een andere manier kan oplossen, kan contact opnemen via secretariaat@kzdanaiden.nl , dan kijken we wat er mogelijk is. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor andere vragen of opmerkingen.

Ter herinnering: opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk per seizoen. Wie nu het lidmaatschap wil opzeggen, kan dat doen tot en met 31 mei 2020 en is nog lid tot 1 juli 2020. Wij hopen dat iedereen onze vereniging ook in deze mindere tijden blijft steunen, zodat we volgend seizoen weer vol goede moed verder kunnen met onze mooie sport.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur ... 
Digitale collecte fonds gehandicaptensport
31-mrt-2020 (Activiteiten)  
Hallo lieve mensen,

Wij waren van plan deze week met een collectebus voor Fonds Gehandicaptensport langs alle deuren te gaan, maar dat kan nu niet.
Maar we laten de sporters met een beperking niet in de steek.
Dus doen we ’t ff zo: klik op onderstaande link en doneer alsjeblieft.

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/korfbalvereniging-kz-danaiden-leiden

Alvast bedankt.

Kinderen en trainers van G-jeugd korfbalvereniging KZ Danaïden Leiden

PS Het zou heel fijn zijn als je deze mail zou willen delen met familie, vrienden en kennissen. ... 
Het korfbalseizoen is voorbij
24-mrt-2020 (Competitie)  
Beste allemaal,

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al wisten of dachten, is het korfbalseizoen voorbij.
Een absurde situatie, maar toch de realiteit.
Wij hopen tegen de zomer met elkaar ons jubileum te kunnen vieren, maar of dat kan, is nog onzeker.
Het belangrijkste is echter dat we allemaal gezond blijven.
Wij volgen daarom de lijn van het KNKV om alle trainingen en andere bijeenkomsten tot 1 juni niet door te laten gaan.
Laten we er samen voor zorgen dat we fit blijven, zodat we volgend seizoen gezond en vol goede moed weer kunnen starten.
Onze selectieleden zullen via Facebook en Instagram van KZ Danaiden leuke filmpjes delen van sportieve acties die ze doen om fit te blijven.
Zeker kijken en meedoen!
Aarzel niet om ook je eigen filmpjes met ons te delen.

Blijf gezond,

Het bestuur ... 
Bekijk de kampfilm zelf thuis
24-mrt-2020 (Activiteiten)  
Normaal kijken we gezellig met z’n allen de kampfilm.
Dan raken we al weer wat in de stemming, en kiezen we ook een thema voor het komend jaar.
Dit jaar is alles anders. Geen wedstrijden meer, geen training, geen feestjes.
Afstand houden is nu meer dan wat zakken in de verdediging: tot 1 juni zijn er geen activiteiten meer in Nederland.

Opgehokt thuis wachten we dus tot het overgaat, en hopen we maar dat onze familie, vrienden, clubgenoten en andere bekenden er heelhuids doorheen komen.
Dat de gezondheidszorg het redt, dat het allemaal meevalt. En daaraan dragen we bij door onszelf gezelligheid, vakanties, en andere pret te ontzeggen.
Door thuis te blijven zoveel dat kan.
En door dus niet met z’n allen naar de kampfilm te kijken. Daarom achter de login de link, waarmee je hem thuis kunt bekijken. ... 
Recente verslagen:
Recente Fotoreportages:
Uitnodiging 10 jaar KZ Danaiden
18-mrt-2020 (Activiteiten)  
Beste leden, oud-leden, donateurs en vrienden van KZ Danaïden,

Momenteel verkeren we in een onzekere tijd. Toch hopen wij in juni en juli ons jubileum te kunnen vieren. Om alvast ergens naar uit te kunnen kijken, sturen we jullie hierbij de uitnodiging voor het 10-jarig jubileum van onze mooie korfbalvereniging KZ Danaïden. In de uitnodiging staat wanneer welke festiviteit plaatsvindt. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
 
 
Vriendelijke groet,
 
De jubileumcommissie 
 
... 


(C)opyright 2010/2020 KZ Danaïden